پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

وای به روزی که بگندد نمک

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اون کسایی که به من میگفتن نفوس بد می زنیی الان بیان بگن ما قهرمانیم   خداحافظ قهرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی   خداحافظ مظلومــــــــــــــــــــــــــــــی   آقایان هییت مدیره بهتون ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 5 بازدید